Fillari parkissa Sant Topezsista länteen. Huomaa Pinja puu.